testing

Sorte striper

Anne Kristin Schønning

Jeg er par- og familieterapeut og har over 30 års erfaring i terapirelatert arbeid. Av de 30 årene har jeg 13 års erfaring som privat praktiserende terapeut for par, familier og enkelt personer. Og konsulent- og ledelseserfaring innenfor barne- og ungdomspsykiatri.

Jeg har vært fagkonsulent for familier med barn og unge innenfor autisme spektrum., og veiledet grupper av miljøterapeuter innenfor barnepsykiatrien. Arbeidet i tre år som offentlig godkjent ekstern mekler i familiemekling. 

Hvit kantlinje

Jeg er fascinert av hva som kan skje når mennesker møtes. I mitt møte med mennesker har jeg erfart at samtaler kan føre til endring hos den enkelte og i mellommenneskelige forhold. Når tanker og følelser deles oppstår det øyeblikk av refleksjon. En del av min jobb som samtalepartner er å hjelpe de som kommer til meg med å sortere- og sette ord på tanker og følelser. Det er i refleksjonsøyeblikkene at håp om ønskede endringer for seg selv og sine omgivelser blir til.