Selvutvikling

Dette er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med. Her vil du kunne sette ord på tanker og følelser knyttet til ulike hendelser, situasjoner og personer. Du velger selv om du vil fokusere på fortid, her og nå eller fremtid. Temaer kan være avvisning, sorg, savn, kjærlighetssorg, det å miste et barn, det å ikke kunne få barn, mobbing i skole og på arbeidsplass. 

Her er noe av det jeg kan tilby innen selvutvikling:

 • Konflikthåndtering: 
  Dette kan være i forhold til nære- eller jobbrelasjoner. 
 • Coaching: 
  Coaching er et samspill mellom coach og en person i utvikling. 
  Utgangspunktet er at alle svar og ressurser ligger hos mottakeren selv. 
  Min oppgave som Coach er å lede personen i riktig retning gjennom spørsmål og teknikker. På denne måten vil en selv finne frem til egne svar og ressurser som kreves for å utvikle seg på mange av livets viktige områder. 
 • Støttesamtale: 
  Du som har relasjoner til noen som er somatisk eller psykisk syk, eller til deg som har opplevd traume og akutte livshendelser. 
 • Sinnemestring: 
  Dusom har utfordringer i å håndtere frustrasjon og sinne slik at det går utover deg selv og andre rundt deg. Dette gjelder også de som opplever å bli langsure, bråsinte og har truende oppførsel. 
   
 • Grensesetting: 
   Lære hvordan å sette grenser for deg selv og de rundt deg på en god måte. 
  Dette kan også gjelde overskridende adferd i forhold til alkohol, seksualitet og spill- og nettavhengighet. 
 • Sosiale ferdigheter: 
  Hjelp til å fungere bedre i sosiale omgivelser som i vennegjengen, med fremmede, skole og arbeidsplassen. 
 • Selvfølelse, selvbilde og selvtillit: 
  Lær å bli mer glad i deg selv, få tilbake troen på deg selv og bli bedre kjent med hvem du er.