Gruppesamtaler

 • Refleksjongrupper: 
  Et forum for ungdom, par, foreldre og godt voksne hvor ulike temaer drøftes. Deling av refleksjoner, tanker og livserfaring. 
 • Sinnemestringsgruppe: 
  Gruppetilbud til de som opplever eller har erfaring med vold i nære relasjoner. 
  Kunnskap om og tilegning av alternative måter å håndtere sine volds – og aggresjon problemer på. 
 • Ledelsesutvikling: 
  God ledelse handler om kommunikasjon, hvordan se og skape et godt 
  og produktiv arbeidsmiljø basert på tillit. 
 • Konsulenttjenester for bedrift: 
  Konfliktløsning for de ansatte med mål om å gjøre arbeidsmiljøet bedre. 
 • Gruppeterapi: 
  Gruppeterapi er behandling av problemer, lidelser eller sykdommer i grupper. I gruppeterapi vektlegges samspillet mellom de enkelte gruppemedlemmene som en kilde til å forstå seg selv og sin atferd i forhold til andre mennesker, og for å lære nye og mer hensiktsmessige samspillmønstre med andre.