Familieterapi

Målet med familieterapien er at familien skal 
oppnå bedre trivsel og økt livskvalitet. Familieterapi er et samtaletilbud for hele familier 
eller for familiemedlemmer enkeltvis. Det er mye som er bra i de fleste familier, 
likevel er det mange familier som trenger hjelp til å kommunisere, samhandle og samarbeide for å få det enda bedre sammen. 

Familien kan være som nevnt under, eller hva du eller dere anser som familie:  

 • Nåværende familie 
 • Storfamilie: Mine, dine og våre barn  
 • Stefamilie 
 • Opprinnelig familie 
 • Egne foreldre og søsken  
 • Enslig forsørger med barn 
 •  Fosterfamilie 

Her er et utvalg av samtaler jeg tilbyr.  
Utover det velger du eller dere selv hvilke typer samtaler dere har behov for.  

 • Barnesamtaler for barn (3+) 
 • Samtale for ungdom og unge voksene 
 • Søskensamtaler 
 • Foreldre og barn samtaler (barnet kan også være voksent) 
 • Foreldreveiledning 
 • Foreldresamtaler til storebarnsforeldre 
 • Foreldresamarbeidssamtaler 
 • Forbedredende meklingssamtale 
 • Støttesamtale til foreldre av syke barn og unge