Om

Jeg er par- og familieterapeut Anne Kristin Schønning, og har over 30 års erfaring i terapirelatert arbeid. Av de 30 årene har jeg 13 års erfaring som privat praktiserende terapeut for par, familier og enkelt personer. Og konsulent- og ledelseserfaring innenfor barne- og ungdomspsykiatri.

Jeg har vært fagkonsulent for familier med barn og unge innenfor autisme spektrum., og veiledet grupper av miljøterapeuter innenfor barnepsykiatrien. Arbeidet i tre år som offentlig godkjent ekstern mekler i familiemekling. 

Min kompetanse   

  • Barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi. 
  • Videreutdanning i klinisk arbeid med par i regi av professor i psykologi Frode Thuen. 
  • Seminarlederutdannelse gjennom FAMLAB i regi av den danske familieterapeuten Jesper Juul.  
  • Sinnemestringsterapeut:  Programinstruktør for «Brøset sinnemestring» .
  • Videreutdanning i kognitivterapi trinn 1. 
  • Modul 1 i motiverende intervju (MI): Samtalemetode som har som formål å styrke en person sin motivasjon til å endre atferd. 
  • Sertifisert i Cos P:  Foreldreveiledningsprogram i Circle of security: Trygghetssirkelen. 
  • ComPsych GuadianceExpert:  Jeg er samlivsterapeut og kontaktperson i Bergen for ComPsych Corporation.