Tjenester

Samtalene hos Samtalepartner Bergen  åpner et rom for refleksjon som kan føre til endringer i ditt eller deres liv. Jeg har bred kompetanse på terapi innen samliv, familieliv, arbeidskonflikter og personlig utvikling.

Jeg bruker ulike teorier, metoder og egen livserfaring, som jeg har tilegnet meg og samlet gjennom mitt arbeidsliv og mine relasjoner.