Priser

fra 2. januar 2023

En samtaletime utgjør 60 minutter. 
Priser pr. 60 minutt samtaletid.
Priser er inkludert 25% mva.


Dagtid før kl 16.00
Individuell terapi: kr 1050
Student: kr 950
Parterapi/familieterapi: kr 1150


Kveldstid etter kl 16.00
Individuell terapi: kr 1150
Student: kr 1050
Parterapi/familie: kr 1250

Helg:
kr 1500

Tilbyr 30 minutter gratis introduksjonssamtale til dere som er i tvil om dette er det riktige tilbudet.